Betaling og Kjøpsbetingelser

Det skal være helt trygt å være kunde hos oss. Derfor bruker vi et anerkjent betalingssystem.

SVEA Finans

Du finner SVEAs almennevilkår her og hvordan de behandler cookies, hvitvasking, klagehåndtering og personvern her

Gjennom SVEA kan vi tilby den mest fleksible løsningen på betaling, hvor du blant annet kan velge:

  • Kort – betal med ditt debit/kreditt kort
  • Faktura – betal om 14 dager
  • Delbetaling – del opp betalingen i inntil 24 mnd eller 3 mnd rente og betalingsfritt
  • Bankbetaling – betal direkte fra bankkontoen din via Trustly
  • Vipps – betal enkelt med telefonen din

Praktisk informasjon

Terrassekupp.no drives av Gulvdeal AS. De angitte vilkårene regulerer kundens bruk av varer levert av Terrassekupp.no herved kalt Gulvdeal AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Gulvdeal AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom. Betingelsene er utarbeidet i henhold til Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

Vareprøver

Gulvdeal AS sender ut vareprøver til kostpris. Porto kr.65 + kr.65,- for selve vareprøven. Du kan bestille så mange vareprøver du vil. Vareprøver sendes omgående til kunde. Leveringstid på vareprøver kan variere fra 2-7 dager avhengig av hvilken landsdel de skal sendes til.

Priser og levering

Alle priser er i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift (MVA). Kategoriene parkett, laminat, vinylklikk, terrassegulv, gulvbelegg og teppefliser er oppgitt i kvadratmeter pris. Kategoriene tilbehør, pleieprodukter, gulvlister og underlag er oppgitt i enhetspriser. Fraktkostnad kommer i tillegg til oppgitt pris med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og Gulvdeal AS tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører i utlandet. Når tid er oppgitt i dager, menes hverdager. Alle oppgitte leveringstider er veiledende og kan i visse tilfeller avvike. Det er kun i Oslo-området vi kan garantere leveringsdag. Gulvdeal AS er ikke under noen omstendigheter økonomisk ansvarlig for forhold eller konsekvenser, som skyldes forsinkelser utenfor vår kontroll. Dersom kunde ønsker å utsette leveringen til et senere tidspunkt, eller langt frem i tid så må dette avtales fortløpende med Gulvdeal AS etter bestillingen. All reservasjon/pakking av varer til kunde forutsetter at varene er 100% innbetalt. Lagring på vårt reservasjonslager er begrenset til 5 uker. Etter disse 5 ukene påløper det en kostnad på 300,- i mnd. i lagerleie. Når varene er sendt fra lager med transportør, så vil kunde bli kontaktet per telefon eller motta SMS med sporingsnummer, slik at kunden til enhver tid kan følge forsendelsen. Levering skjer hverdager mellom 0800-1600.

Frakt

Ved levering, menes til gateadresse. Dette innebærer at transportøren frakter varene så nærme inngangsdøren som overhodet mulig. Det er ikke inkludert innbæring i boligen. Ved hjemlevering er det viktig at mottaker er på plassen for å ta imot varene. Transportørene våre kommer med store lastebiler, og det forutsettes at leveringsadressen har solid tilkomst for avlessing. Hvis vår transportør ikke leverer til dør på grunn av vanskelig fremkommelighet til bolig, er det nærmeste terminal som gjelder. Dette blir avklarert på forhånd. Når varene mottas må de nøye kontrolleres for skader, og eventuelle skader må påføres sjåførens fraktbrev. Synlige fraktskader som ikke er notert på fraktbrev vil ikke bli erstattet av Gulvdeal AS.

Produktkontroll

Før og under montering må kunden selv kontrollere produktet. Dersom produktet blir montert med synlige feil, bortfaller reklamasjonsretten. Dette betyr ikke at alle pakkene skal åpnes før legging. Oppdager du feil med produktet legges de aktuelle produktene til side, for å bli erstattet. Alle gulvprodukter blir levert med monteringsveiledning som til enhver tid skal følges. Dersom monteringsveiledningen ikke følges bortfaller garantien på produktet. Mangler det monterinsveiledning i pakkene skal Gulvdeal AS kontaktes omgående slik at kunden får tilsendt dette på epost.

Reklamasjon

Før feil meldes til Gulvdeal AS bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Kunden vil motta et elektronisk skjema med spørsmål som må besvares. Det må lastes opp bilder og video for at produsenten skal kunne få et godt grunnlag for å vurdere mangelen/klagen. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Gulvdeal AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Gulvdeal AS slik at Gulvdeal AS kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom kunden ikke gir Gulvdeal AS melding straks etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget.

Avhjelp

Gulvdeal AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Gulvdeal AS, iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Gulvdeal AS, dekker ikke Gulvdeal AS disse utgiftene.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser (jfr. Angrerettloven § 15 første ledd). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren, selv om det ikke er noe mangel ved den. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Hvis kjøperen mottar angrerettskjema og opplysninger senere enn ved levering av varen, begynner angrerettfristen å gjelde fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene om denne. Hvis kjøperen ikke har mottatt opplysninger og angrerettskjema, vil angrefristen utvides til tre måneder. Hvis selger ikke informerer om angrerett i det hele tatt, utvides fristen til ett år. Kjøper som benytter seg av angrerett må sende et ferdig utfylt angrerettskjema til selger på e-post eller som brev, og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angrerett vil returkostnader tilfalle kjøper. Angrefristen gjelder ikke for tilvirkede varer som gulvbelegg, vegg-vegg tepper og løpere i metervis. Link til angrerettskjema.

Retur

Kun lagervarer kan sendes i retur. Bestillingsvarer og partivarer kan ikke returneres. Retur må gjennomføres innen 21 dager etter at varene er mottatt. Pakker skal returneres på forsvarlig måte, slik at skade ikke kan oppstå. Alle pakker som returneres skal være uåpnet. Ved retur der det ikke er produktfeil, blir det trukket 20 prosent i returomkostninger. Kostnad for returfrakt faller på kunden. Returbeløpet blir overført til kunde etter at vi har mottatt varene.

Ekstraordinære forhold

Gulvdeal AS er kun pliktig til hjelp dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder likevel ikke hvis Gulvdeal AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Gulvdeal AS sin kontroll, og som Gulvdeal AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Gulvdeal AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Gulvdeal AS sin side.

Salgspant og betalingsvilkår

Gulvdeal AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om å få kjøpe varer på kreditt. I disse tilfellene vil Gulvdeal AS foreta en kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene

Gulvdeal AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår ved eventuelle endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Gulvdeal AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter. Som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Gulvdeal AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og krediterer den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

0