Tips og råd om hvordan du legger terrassegulv kompositt

Det er ingen fasit på hvordan man bygger opp en terrasse, men med god planlegging kan mann unngå de største fellene og spare seg for mye arbeid.

Våre bord er 225 cm lange og det er av praktiske årsaker i forhold til frakt og ikke minst håndtering. Våre gulv er massive, dvs høy materialtetthet noe som gjør de tunge og solide.

For helt optimale leggeforhold og minimalt med kapp går da lengdene opp i feks: 225, 450, 675, 900, 1125, 1350, 1575, 1800, 2025…osv (bredde i cm)

Det anbefales maks bredde på bjelkene på 40 cm, vi anbefaler 32,14 cm for den beste opplevelsen og stødighet. Det gir 7 bjelker pr bredde. Du kan også benytte 37,5 cm (6 bjelker pr bredde). Klipsene i hver ende krever litt ekstra plass og det er dobbel bjelke i skjøten som er den beste løsningen. Du vil da i forbandt ville måtte ha dobbel bjelke på hver 3 bjelkerekke fra ende til ende.

 

1. Lag Rammen

Ta gode mål og planlegg nøye, våre bord er 225 cm og god planlegging kan spare deg for mye kapp.

2. Finn senter

I et optimalt oppsett vil det å finne senter være neste steg. Monter bjelke på hver side av senter, avstanden kan være ca 4 cm

3. Senter for hver skjøt

Nå kan du bruke terrassegulvet som en mal for å finne senter på de neste skjøtene. Du kan også måle ut dette ved hjelp av en tommestokk.

4. Legg bjelkelag i mellom senter

Fordel bjelkelag i mellom senter, maks avstand 40 cm. Vi anbefaler ca 32 cm som går opp i våre lengder.

5. Legg gulvet i forbandt

Som illustrert her så er det klart fineste når bordene ligger forbandt. Det sparer også for mye kapp.

6. Avstand fra fast masse

Husk å ha avstand fra fast byggmasse, vi anbefaler ca 10mm

7. Avstand i skjøtene

Våre terrassegulv inneholder mye tre og vil derfor ha en liten naturlig bevegelse avhengig av temperaturendringer, ca 5mm ved hver skjøt.

8. Da er det bare å nyte

Nå skulle det være bare å finne frem møblene og nyte sommeren på ditt flotte Follsjaa terrassegulv. God Sommer!

Alternativ leggemåte – “innramming”

Alternativ leggemåte – “innramming”

Hvis du ønsker å skifte ut din gamle terrasse med nye terrassegulv kompositt er det noen forhåndsregler som er greit å vite om. Vi anbefaler IKKE å bruke de gamle bjelkene.

Når du legger terrassegulv kan du maks ha CC40cm og da kan det være fristende å legge inn ekstra bjelke imellom de gamle som normalt her CC60cm. Dette vil etter vår erfaring ikke bli en god løsning. Du kommer ikke til å finne rett høyde i mellom nye bjelker og gamle. Pga inntørking av de gamle og “fuktige” nye bjelker vil de endre seg ulikt. Det vil si at du kommer til å oppleve høydeforkjell i mellom de forskjellige bjelkelagene, noe som gir en negativ opplevelse.

Så vår anbefaling er å skifte ut alle bjelkelagene slik at utgangspunktet blir likt. Alternativt kan du bruke de gamle bjelkene samlet på en side og benytte nye på resten.

Utstyr

Du trenger ingen spesialverktøy for å håndtere våre terrassegulv. En drill, håndsag og kapp/gjærsag kommer du langt med. Noe å måle med er en selvfølge.

Oppsummering av viktige punkter for planlegging og montering:

 • Massiv kompositt terrassebord anbefales montert med c/c 40cm eller MINDRE. Dette må justeres i hvert enkelt tilfelle. Det vil med andre ord si at montør står fritt til å velge CC i forhold til hvordan det går opp på din aktuelle terrasse, men CC skal ikke overstige 40 cm.
 • Mellom bærebjelkene kan det være f.eks. 3,50 meter spennvidde hvis gulvbjelkene er 48x198mm. Reduseres bjelkedimensjonen til 48x148mm, blir maksimal spennvidde 2,50 meter før man eventuelt må montere støttepilarer/støtteblokker. Dette er anbefalinger og du bør høre med kyndig montør om endelige avstander.
 • Bjelkelag av trykkimpregnert trevirke bør benyttes. Dette for å sikre høyere levetid på bjelkelag og konstruksjon som terrassebordene blir montert på.
 • Viktig med god ventilasjon under gulvet og sørg for god avstand, det sørger for god sirkulasjon av varm og kald luft. Det sørger også for at bjelkelag/konstruksjon får tørket skikkelig opp etter regnværsdager og etter vask.
 • Avstand til faste installasjoner (husvegger o.l) må være minst 1 cm.
 • Monteres skjult med clips og skrue slik at plankene kan “leve” i forhold til temperatur.
 • Med bruk av clips m/skrue vil det gi en lås åpning på 5-7 mm
 • Estimert ca. 20 stk (ca 14 på bord som er 20/22 cm) klips pr.m2. Vi minner om at dette er et estimat, antall klips/skruer til hver enkelt terrasse vil variere.
 • Hvis det ønskes å skru direkte i terrassebordene må disse forbores eller benytte selvborende skruer. Dette er svært viktig for at toppen av terrassebordene ikke skal sprekke opp der du skrur.
 • Lysåpning i lengde retning må være minimum 3-5 mm. Dette vil med andre ord si at det bør være en glippe mellom bordene på kortsiden. Det er tre grunner til dette:
  • At bjelkelaget beveger på seg ulikt og at man kan få en liten høydeforskjell mellom de møtende bordene, og at denne eventuelle høydeforskjellen som følge av at bjelkelaget beveger på seg omtrent blir usynlig hvis du har en liten glippe mellom bordene.
  • Du gir gulvet muligheten til å ekspandere og bevege på seg på de varmeste dagene på sommeren.
  • Gulvet blir lettere å holde rent, fordi man får spylt bort smuss og pollen mer effektivt.
 • Det anbefales et fall på 2% på gulvet i retning mot eventuell drenering.
 • Terrassebordets maksimale utkraging/overlegg utover underkonstruksjonen må ikke overskride 5 cm.
 • Vi anbefaler ikke bruk av vedlikeholdsfritt komposittgulv i utestuer/vinterhager som du ikke kan spyle og rengjøre ordentlig med hageslange da skitt vil samle seg i mellom bordene over tid.
 • Clips pr. m2 ca 14 stk. kr. 4,- pr clips inkl skrue.
Punkter ved rengjøring og pleie:
 • Smuss fjernes alltid først med en tørr feiekost.
 • Rester vaskes bort med rent vann og Jordan terrassekost. Kan benytte Zalo i vaskevannet.
 • Flekker som fett, olje blekk, sot og lignende kan fjernes med rent vann og Jordan skurepad eller om nødvendig rengjøringsmidler. Kan også benytte Owatrol Kompositt Cleaner som er en tykk væske som legges på de flekkene som har trukket ned i kompositten og som er vanskeligere å fjerne.
 • Vi anbefaler ikke at hagemøbler, bord, griller eller andre tyngre gjenstander blir dratt bortover terrassegulvet hvis gjenstandene ikke har hjul på seg. Dette fordi det kan smuss/stein under beina eller at beina er av spissere materialer som kan forårsake riper i kompositten.
 • Flekker som rødvin, blåbær og lignende blir gradvis borte ved hjelp av sollys. Eller så kan man prøve å fjerne det med Owatrol Kompositt Cleaner som skal trenge dypt ned i gulvet og ta opp de tøffeste flekkene.
 • Ved bruk av høytrykksspyler må man holde et lavt trykk eller tilsvarende stor avstand mellom dysen og terrassen. For høyt trykk og for lav avstand mellom dysen og terrassegulvet skal skade terrassebordene.
0